வீரப்பன் நினைத்திருந்தால் நமீதாவைக் கடத்திருக்கலாம்

வீரப்பன் நினைத்திருந்தால் நமீதாவைக் கடத்திருக்கலாம். ஆனால் ராஜ்குமாரை கடத்தினார். எதற்கு பணத்திற்காகவா ? இல்லை. நடிகர் ராஜ்குமாரை கடத்தி அவரை விடுவிக்க வீரப்பன் வைத்த பத்துக் கோரிக்கைகள்.[…]

Read more