​வீட்டுக் குறிப்புகள்

தயிரில் ஒரு சிறிய துண்டு தேங் காயைப் போட்டு வையுங்கள். தயிர் சீக்கிரமே புளித்துப் போகாமலிருக்கும்.  உங்கள் வீட்டு ஃபிளாஸ்க் பழையது மாதிரி ஆகி விட்டதா? அதனுள்[…]

Read more