வீடுதோறும் புற்று நோய்

வீடுதோறும் கட்டாய புற்று நோய்… தூத்துக்குடி ஸ்டெர்லைட் தாமிர உருக்காலையில் தாமிரம் பிரித்தெடுக்கப்படும் போது, அதில் இருந்து தங்கம், வெள்ளி, பிளாட்டினம், பல்லேடியம் என பல்வேறு விலை[…]

Read more