விவசாயத்தின் உண்மை நிலை

💰 கொட்டிக்கிடந்த நாவல்பழம் இன்னைக்கு கிலோ நூத்தி அறுவது ரூவா.. 💰 நினைத்த போதெல்லாம் பறித்து உண்ட சப்போட்டா கிலோ எண்பது ரூவா.. 💰 திட்டினாலும் திங்காத[…]

Read more

விவசாயி மாட்டை நம்பி விவசாயம்

விவசாயி மாட்டை நம்பி விவசாயம் செய்தவரை ஊருக்கு சோறு போட்டான்… நவீனம்ங்கிற பேர்ல உழுவுக்கு டிராக்டரை நம்பினான்…  மாடு இருந்தவரை…  மாட்டுக்கு புல்லை போட்டான்…  எருவை கொடுத்திச்சு…[…]

Read more