மாதவிலக்கு பிரச்னைக்கான மருத்துவ முறைகள்

மாதவிலக்கு பிரச்னைக்கான மருத்துவ முறைகள்:- மாதவிலக்கு சமயத்தில் ஏற்படும் அதிக உதிரப்போக்கை கட்டுப்படுத்தும் மருந்து தயாரிக்கலாம். தேவையான பொருட்கள் :- அத்திமரப்பட்டை, மாமரப்பட்டை, மாதுளை, பனங்கற்கண்டு. அத்திமரப்பட்டை,[…]

Read more