​விபூதி குங்குமம் வைத்துக்கொண்டால் என்ன பலன்?

விபூதி… ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொருவிதமாக மேக்-அப் செய்துகொள்ள விரும்புகிறார்கள்…  விபூதி என்பது சாம்பல். எல்லாம் முடிந்த பிறகு சாம்பல் எஞ்சியிருக்கும். இந்த ஒட்டுமொத்த உலகமே எரிக்கப்பட்டால் கூட, இறுதியில்[…]

Read more

விபூதி

​*விபூதி* எந்தெந்த விரல்களால் *விபூதியை* தொடலாம்? எந்தெந்த விரல்களால் விபூதியை தொடக்கூடாது? கோவிலுக்கு சென்று இறைவனை வழிபடும்போது, அங்கே அர்ச்ச‍கர் நமக்கு விபூதியும் குங்கும்மும் அளிப்பார். அப்ப‍டி[…]

Read more

​விபூதி – மூன்று கோடுகளின் மகிமை

விபூதியால் நெற்றியில் போடும் மூன்று கோடுகளுக்கும் மகிமை உள்ளது. அவை என்னவென்று பார்க்கலாம்.  முதல் கோடு அகாரம், கார்ஹபத்யம், ரிக்வேதம், பூலோகம், ரஜோகுணம், ஆத்மா, க்ரியாசக்தி, அதிகாலை[…]

Read more