விதி வலியது

நண்பா…! “விதி வலியது”… குருவிடம் சென்ற சீடன் ஒருவன், ”விதி என்றால் என்ன? பகுத்தறிவு என்றால் என்ன?” என்று வினவினான். குரு சீடனைப் பார்த்து, ”உன் வலது[…]

Read more