​சிக்கியது : 13,000 ஆண்டுகளாக பூமியை கண்காணிக்கும் மர்மமான விண்கலம்.!

🚀🚀🚀🚤🚤🚤🚤🚤🚤 1954-இல் அமெரிக்க விமானப்படையைச் சார்ந்த ஆய்வாளர் ஒருவர் அளித்த தகவலின் மூலம் தான், இப்படி ஒரு விண்கலம் நமது பூமி கிரகத்தை மிகவும் மர்மமான முறையில்[…]

Read more

வியாழன் கோளை அடையும் விண்கலம்!

5 ஆண்டுகள் பயணம்: வியாழன் கோளை அடையும் விண்கலம்! அமெரிக்காவின் விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிலையமான நாசா, சந்திரன், செவ்வாய், சனி மற்றும் வியாழன் ஆகிய கோள்களை ஆராய்ச்சி[…]

Read more