யார் விட்டுக் கொடுப்பது கணவனா? மனைவியா?

“விட்டு கொடுப்பது என்று பொதுவாக சொல்கிறார்கள்…. யார் விட்டுக் கொடுப்பது கணவனா? மனைவியா? பிரச்சனையே அங்குதானே ஆரம்பம்!’ எல்லோரும் ஆவலுடன் மகரிஷியின் முகத்தைப் பாக்கிறார்கள்… இதற்கு என்ன[…]

Read more