​விக்ரம் வேதா

நல்ல ரவுடி – கெட்ட போலீஸ் வரிசையில் இன்னும் ஒரு படம் இது. திரைக்கதையின் பலத்தால் வீரியமாய்த் தென்படுகிறது. விக்ரம் ஔர் வேதாள், விகிரமாதித்தனும் வேதாளமுமாக மாறி,[…]

Read more