வா சகோ…

​ஒரு ஆசிரமத்தில் ஏழு சாதுக்கள் ஏழு பாயில் உட்கார்ந்து தியானம் செய்து கொண்டு இருந்தனர்…… அப்பொழுது ஒருவர் அங்கு வந்து சாதுக்களில் பெரியவராக இருப்பவரை பார்த்து கேட்டார்…..[…]

Read more