வாழ்வின் எதார்த்தம்!

​#வாழ்வின் #எதார்த்தம்! Ø #நாம் இறந்த அடுத்த நொடியே நம்முடைய உயிர் #ஆத்மாவாக மாறிவெளியே நின்றபடி நம்மை வேடிக்கை பார்க்க ஆரம்பித்துவிடும். Ø கொஞ்ச நேரத்தில் எப்படியாவது[…]

Read more