வாழைப்பூ- உணவே மருந்து

வாழைப்பூ- உணவே மருந்து நாம் காட்டாயம் உணவில் சேர்க்கவேண்டியது வாழைப்பூ..!  வாழைப்பழம் மட்டுமல்ல அதிலுள்ள பூவும், தண்டும் மருத்துவ குணமுள்ள வாழைப்பூவில் துவர்ப்புச் சத்து இருப்பது அனைவரும்[…]

Read more