வாழைக்கிழங்கு

சத்துக்கள் நிறைந்த ‘வாழைக்கிழங்கு’ ‘வாழைக்கிழங்கு’… நம்மில் பெரும்பாலோர் இதைக் கேள்விப்பட்டிருக்கக்கூட மாட்டோம். வாழைமரத்தின் அடிப்பகுதியில் இருக்கும் இந்தக் கிழங்கு, காய்கறிச் சந்தைகளில் கிடைக்கும். கூட்டு, பொரியல், அவியல்,[…]

Read more