வாயு தொல்லை

​உடலில் ஏற்படும் வலிகளுக்கு வாயு தொல்லை காரணமா? அஜீரணம், அடிக்கடி ஏப்பம் வருதல், வாயு பிரிதல், வயிற்று இரைச்சல், வயிற்று உப்புசம் ஆகிய அறிகுறிகளுடன் காணப்படும் பிரச்சினையை[…]

Read more