வள்ளலார் கூறிய அற்புதமான வாழ்க்கை போதனை

​*வள்ளலார் கூறிய அற்புதமான வாழ்க்கை போதனை…..*👇👇👇 *இதற்கு மேல் எவரும் அறிவுரை கூற இயலாது,,,,* *வாழ்வென்பது உயிர் உள்ளவரை………!!!* *தேவைக்கு செலவிடு……..* *அனுபவிக்க தகுந்தன அனுபவி……* *இயன்ற[…]

Read more