42 வகையான பாவங்கள்

உலகில் பிறந்த ஒவ்வொருவருமே பாவங்கள் செய்யக்கூடியவர்களாகத்தான் இருக்கின்றோம். ஆனால், செய்த பாவங்களுக்கு இறைவனிடம் மன்னிப்பு கேட்டு திரும்பவும் அந்த பாவங்களை செய்யாமலிருப்பவர்கள் தான் அறிவாளிகள். நாம் அறிவாளிகளா?[…]

Read more