வலி

கண்கள் நனைய வைத்த காட்சி !! ஒரு சின்ன கவன குறைவால் ஒரு உயிர் போனது. அனால் அதை நம்பி இருப்பவர்களின் வலி சொல்ல வார்த்தை இல்லை.[…]

Read more