வலியை  உணர்வீர்கள்

​இன்று போலீஸ் சொன்ன மின்சார ஒயர் கதைகள் நமக்குள் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்க வாய்ப்பில்லை… ஆனால் ஒருநாள்… எந்தக்காரணமும் இல்லாமல்.. சம்பந்தமே இல்லாமல்.. ஒரு  சாதாரண போலிஸ்காரன்[…]

Read more