நீருக்கும் அமெரிக்காவுக்கு வரி

நாம் குடிக்கும் ஒவ்வொரு  துளி சுத்திகரிக்கப்பட்ட ———————————————- நீருக்கும் அமெரிக்காவுக்கு வரி; ———————————————- ஆமாம் நண்பர்களே!! நீங்கள் ஒவ்வொரு சொட்டு தண்ணீர் குடிக்கும் போதும் அமெரிக்காவுக்கு வரி[…]

Read more