​ஆஞ்சநேயருக்கு சாத்தும் வடைமாலை மகிமை

அஞ்சனா தேவிக்கும், வாயு பகவானுக்கு மகனாக அவதரித்த ஆஞ்சநேயர், குழந்தையாக இருந்த போது வானில் தேற்றமளித்த சூரியனை பழம் என்று கருதி எட்டிப்பிடிக்க எண்ணினார் வாயுவின் புத்திரன்[…]

Read more