ராவணன்

​கர்ப்பமாக இருந்த தாய், தன் மகளிடம் கேட்டாள்…  “உனக்குத் தம்பி வேண்டுமா, அல்லது தங்கை வேண்டுமா?” என்று…  மகள், “தம்பி வேண்டும்” என்றாள். “யாரைப் போல் தம்பி[…]

Read more