ராம்குமாரை துடிக்க துடிக்க கொலை: மருத்துவர் வெளியிட்ட திடுக்கிடும் தகவல்

தண்டனைகள் கடுமையானால் தான் குற்றங்கள் குறையும், அதற்கான மாற்று கருத்து இந்த உலகின் எந்த மூளையிலும் கிடைக்கப் பெறாது, இருந்தும் இதனை சட்டமூலமாக மேற்கொள்கின்றோமா?என்பது தான் மையப்புள்ளி.[…]

Read more