அப்பலோ, ராமச்சந்திரா

​ வாழ்நாளில் எந்த சூழலிலும் இந்த அப்பலோ, ராமச்சந்திரா போன்ற பெரும் கொள்ளையர்கள் பகுதிக்குள் நுழைய வேண்டிய சூழல் மட்டும் வரக்கூடாது என்பது பேராசை.. இந்த பேராசை நிறைவேற எல்லாம் வல்ல பிரபஞ்ச ஆற்றல் துணை நிற்கும் என நம்புகிறேன்.. 🙂 – Bala