ராணி கி வாவ்

​தாஜ்மஹால் கட்டப்படுவதற்கு 600 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ராணி உதையமதி தன் கணவர் பீம்தேவுக்காக கட்டிய கிணறு வடிவிலான பிரம்மாண்டமான ‘ ராணி கி வாவ்’ அரண்மனை.. குஜராத்திலுள்ள சித்பூர் என்ற ஊருக்கு அருகிலுள்ள பதான் கிராமத்தில் உள்ளது..  இதனுள் 9 கி்மீ.நீள சுரங்கப்பாதை உள்ளது தனிச் சிறப்பு. இத்தகவல் எத்தனை பேருக்குத் தெரியும்..!?