ரத்தத்தில் சுகர்

நாம் எவ்வாறு மருத்துவ வர்த்தகர்களால் ஏமாற்றப் படுகிறோம் என்பதை உணருங்கள்…அவசியம் படியுங்கள். மருத்துவ உலகம் எப்படி கோக் மற்றும் பெப்சி கம்பெனிகளின் கைப்பிடிக்குள் சிக்கி சீரழிகிறது என்பதை[…]

Read more