ரசம் சாதம்

ரசம் சாதம் மிடில் க்ளாஸ் அப்பா அம்மாவுக்கு தன் பிள்ளைகளை  கண்டிப்பாக  வளர்ப்பதிலும் அதை வீட்டிற்கு வருபவர்களிடம் தன் பையன் அதை செய்யமாட்டான், இதை செய்யமாட்டான் என்பதில்[…]

Read more