யோகேஸ்வர் பெருந்தன்மை

​பதக்கத்தை ரஷ்ய வீரரின் குடும்பமே வைத்துக்கொள்ளட்டும் யோகேஸ்வர் பெருந்தன்மை மரணமடைந்த ரஷ்ய மல்யுத்த வீரர் குடுகோவின் குடும்பமே அவரின் வெள்ளிப்பதக்கத்தை வைத்துக்கொள்ளட்டும் என்று இந்திய மல்யுத்த வீரர்[…]

Read more