யூரியாவை நிலத்தில் தூவாதீர்கள்

🌾🌴என் விவசாயப் பெருமைமிகு மக்களே!  விழித்துக் கொள்ளுங்கள்.💥 யூரியாவை நிலத்தில் தூவாதீர்கள்… 🔴 டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா செய்தித்தாளில் ஒரு மிக முக்கிய செய்தி வெளியாகியிருந்தது. எத்தனை[…]

Read more