யூக்கலிப்டஸ் மரம்

கொஞ்சம் பெரிய பதிவு தான்,ஆனா படிச்சு பாருங்க 🙂 1850 ஆம் காலகட்டங்களில் யூக்கலிப்டஸ் மரம் ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து தருவிக்கப்பட்ட blackwood and silver warde என்ற[…]

Read more