யாரை நம்பி ???

அதோ பாருங்கள் பறந்து போகிறது கொக்கு ! திசைதெரியா நடுக்கடலின் மேலே தன்னந்தனியனாகப் பறக்கிறது கொக்கு ! புயல் வரலாம், நோய் வரலாம், அருகில் வீடில்லை, உறவில்லை,[…]

Read more