யாருக்காக நாங்க போராடுகின்றமே அவர்களே எங்களை ஜோக்கராக  பாக்குறதுதான்.

மக்களுக்காக போராடினால் காவல்துறை சட்டையை கிழிக்கிறது. அதே காவல்துறை அரைகுறை ஆடையுடன் நடித்த நடிகைகளுக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கிறது. இதை வழக்கம் போல் வேடிக்கை பார்க்கும் #மக்கள் #ஜோக்கர்[…]

Read more