யானை

யானைகளின் அடிக்கால் ஒரு மணல்மூட்டை போன்றது… தரையில் கிடக்கும் உடைந்த கண்ணாடி துண்டுகள் அதன் மொத்த எடையுடன் அதன் மீது வைத்தால் நன்றாக உள்ளே நுழையும்,அதன் பின்னால்[…]

Read more