மொபைல் பேட்டரியின் ஆயுட்காலத்தை கூட்டசில யோசனைகள்

மொபைல் பேட்டரியின் ஆயுட்காலத்தை கூட்டசில யோசனைகள்: மனிதனும், மொபைலும் பிரிக்க முடியாத ஒன்றாகவே மாறிவிட்டது. அதனிடம் அடிமைபட்டு கிடக்கும் காலம் வெகுவிரைவில் இல்லை என்று கூட சொல்லலாம்…[…]

Read more