மொட்டை மாடி திராட்சை

​எதிர் வீட்டுக்கு, பக்கத்து வீட்டுக்கு, மேல் வீட்டுக்கு வந்த, ‘டேபிள் மேட்’ மாதிரி, எதிர் வீடு, பக்கத்து வீடு, மேல் வீடு, நம்ம வீடுன்னு எல்லா இடத்துக்கும்[…]

Read more