மொட்டை அடித்து, காவி உடுத்தி… இளம்பெண்களை சிறை வைக்கிறதா ஈஷா யோகா மையம்

மொட்டை அடித்து, காவி உடுத்தி… இளம்பெண்களை சிறை வைக்கிறதா ஈஷா யோகா மையம்? “பிரம்மன் என்றால் தெய்வீகம், சார்யா என்றால் பாதை. தெய்வீகப் பாதையில் நடப்பவர்கள்தான் பிரம்மச்சாரிகள்.[…]

Read more