12 ராசிகளுக்கும் மாற்றம் முன்னேற்றம் தரும் ராகு – கேது பெயர்ச்சி

நவக்கிரகங்களில் புதனை விட செவ்வாயும், செவ்வாயை விட சனியும், சனியை விட குருவும், குருவை விட சுக்கிரனும், சுக்கிரனை விட சந்திரனும் சந்திரனை விட சூரியனும் சூரியனை[…]

Read more