புத்தாண்டு ராசிபலன் 2018: மேஷம்

புத்தாண்டு ராசிபலன் 2018: மேஷம் ராசிக்காரர்களுக்கு ஒளிமயமான எதிர்காலம்… ??????????????? புத்தாண்டு இன்றும் இரு வாரங்களில் பிறக்கப் போகிறது. 2017ஆம் ஆண்டு முடியப்போகிறது. 2018ஆம் ஆண்டில் நல்லதே[…]

Read more

12 ராசிகளுக்கும் மாற்றம் முன்னேற்றம் தரும் ராகு – கேது பெயர்ச்சி

நவக்கிரகங்களில் புதனை விட செவ்வாயும், செவ்வாயை விட சனியும், சனியை விட குருவும், குருவை விட சுக்கிரனும், சுக்கிரனை விட சந்திரனும் சந்திரனை விட சூரியனும் சூரியனை[…]

Read more