அன்று இவர் இல்லையெனில், இன்று காஷ்மீர் இந்தியாவுக்கு சொந்தமில்லை!

மேஜர் சோம் நாத் ஷர்மா நினைவு நாள் சிறப்புப் பகிர்வு ஜம்மு-காஷ்மீர்… இந்திய தேசத்தின் தலைப்பகுதி… சீறிப்பாயும் நதிகள், அழகிய பள்ளத்தாக்குகள், பனி படர்ந்த மலைகள், தரை[…]

Read more