மெய்ப்பொருள்_காண்பது_அறிவு

​ஹமாம் சோப்பு போட்டா  பத்து ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வராது… மெடிமிக்ஸ் சோப்பு போட்டா மொத்த ஸ்கின் ப்ராப்ளம் வராது. டெட்டால்,லைஃப்பாய் சோப்பு போட்டா  கிருமிகளால் ப்ராப்ளம் வராது.[…]

Read more