மூளைச்சாவு – பித்தலாட்டத்தின் கோர உச்சம்

மூளைச்சாவு –  பித்தலாட்டத்தின் கோர உச்சம் !… ——————————————— ❌BRAIN DEATH❌  “மூளை இறக்குமா?…” – டாக்டர் A. ஷேக் அலாவுதீன் MD., (Chin.Med), A.T.C.M(CHINA) Zhejiang[…]

Read more