​மருந்துகடைகளில் விற்கப்படும் எந்த மூலிகைபொடி  எதற்கு பயன்படும்? பாதுகாக்க படவேண்டிய பயனுள்ள குறிப்புகள்..!

​மருந்துகடைகளில் விற்கப்படும் எந்த மூலிகைபொடி  எதற்கு பயன்படும்..? பாதுகாக்க படவேண்டிய பயனுள்ள குறிப்புகள்..! அருகம்புல் பொடி :- அதிக உடல் எடை, கொழுப்பை குறைக்கும், சிறந்த ரத்தசுத்தி[…]

Read more