மூல நோய் நீங்கிட

மூலநோய் அறுவை சிகிச்சைக்கு பின்பும் மீண்டும் வர வாய்ப்பு உண்டு. எந்த வகை மூலநோயாக இருந்தாலும் …   எங்கும் சாதாரணமாக காணப்படக்கூடிய துத்தி இலைகளை நன்கு[…]

Read more