மூலநோய் வருவதற்கான காரணங்கள் என்ன

மூலநோய் வருவதற்கான காரணங்கள் என்ன? நாற்பது வயதைக் கடந்த ஆண், பெண் இரு பாலருக்கும் ஏற்படுகிற நோய்களுள் ‘மூலநோய்’ (Piles) முக்கியமானது. இந்த நோய் வந்தவர்களில் பெரும்பாலோர்[…]

Read more