முருங்கை விவசாயத்தில் சாதிக்கும் சந்திரகுமார்

திண்டுக்கல்: வெளிநாட்டு வேலை கனவில் மிதக்கும் இளைஞர்களிடையே, இயற்கை முறை முருங்கை விவசாயத்தில் சாதித்துள்ளார் திண்டுக்கல் பித்தளைப்பட்டி சந்திரகுமார். இவர் எம்.எஸ்சி., (பயோடெக்) முடித்ததும், சென்னை தனியார்[…]

Read more