முருங்கையை நட்டவன் வெறுங்கையோடு போவான்

முருங்கையை நட்டவன் வெறுங்கையோடு போவான்……!!  ஏன் சொல்கிறார்களென தெரியுமா….? இந்த பழமொழிக்கு தவறான அர்த்தம் புரிந்து கொண்டு பலர் வீடுகளில் முருங்கை மரத்தை நடுவதை தவிர்த்துவிடுகிறார்கள். ஒருவர்[…]

Read more