முருங்கைப் பூ

‘முருங்கைப் பூ’:- —————— முருங்கையை உணவிற்கு பயன்படுத்தும் போது பலரும் முருங்கை பூவை ஒதுக்குவதுண்டு. ஆனால் அதில் பல மருத்துவ குணங்கள் உள்ளன. இயற்கை நமக்களித்த ஓர்[…]

Read more

முருங்கைப் பூ

கண்களைப் பாதுகாக்க முருங்கை பூக்கள்: பொதுவாக தாவர இனங்களின் அனைத்து பாகங்களும் மருத்துவக் குணங்கள் நிறைந்தது. தினமும் உணவில் சேர்க்கும் கீரை, காய், பூ மூலம் உடலுக்குத்[…]

Read more