முரண்

​#அனுபவப்பூர்வமான குட்டிக்கதை… …………….  “வீட்டிலே காபி கொடுத்தாள் மனைவி.  உள்ளே ஓர் எறும்பு கிடந்தது. அதைக் கண்ட கணவன் காபியை விடக் கொதிக்க ஆரம்பித்துவிட்டான்.  விளைவு?  சண்டை. […]

Read more