முயற்சி_செய்யுங்கள்_முதல்வரே

காவிரி வன்முறையால் சர்வதேச அளவில் பெங்களூர் பெயர் தூள் தூள். இதுவரை 25000 கோடி நஷ்டம்!.கலக்கத்தில் தொழில்துறை! # தமிழக அரசு இதை பயன்படுத்தி ஓசூரில் மிகப்பெரிய[…]

Read more