முன்னாள் தலைமைச் செயலாளர் ஞானதேசிகன் ஐஏஎஸ் சஸ்பெண்ட்

முன்னாள் தலைமைச் செயலாளர் ஞானதேசிகன் ஐஏஎஸ் சஸ்பெண்ட்.  மின் வாரியத்தில் நடைபெற்ற பல்வேறு ஊழல்களில் நத்தம் விஸ்வநாதனும், ஞானதேசிகனும் கூட்டுக் கொள்ளை அடித்து வந்தனர்.    […]

Read more