முதல்வர் மருத்துவ செலவு 90 கோடி

முதல்வர் மருத்துவ செலவு 90 கோடி: அப்போலோ மக்கள் :  அப்படி 90கோடிக்கி என்ன வைத்தியம் பாத்தீருன்னு எங்களுக்கு கணக்கு வேணும்.. ரெட்டி :  ஓகோ அப்படியா,[…]

Read more